Home

Welkom op de site van De Leesvlinder.

De Leesvlinder ontwikkelt een methodiek voor leren lezen en spellen. De methodiek is ontstaan vanuit een combinatie van logopedische en orthodidactische hulp

  • bij (het aanleren van) de articulatie en het klank-systeem van de nederlandse taal
  • bij ernstige of complexe lees- en spellingsproblemen
  • bij gediagnostiseerde dyslexie

 

U kunt bij De Leesvlinder terecht voor: 

 

De Leesvlinder
heeft gespecialiseerde 
kennis ontwikkeld van

auditieve problemen
en/of
fonologische problemen
en/of
articulatieproblemen
en/of
dyspraxie
die uitmonden in problemen
met de klank-teken-koppeling
waardoor er op school
sprake is van

lees- en spellingproblemen


gecombineerd met
praktische kennis van

hoogbegaafdheid
en/of
ADHD
en/of
faalangst
en/of
een zwak zelfbeeld
en/of
sociaal-emotionele
problematiek
en/of
autistiform gedrag
en/of
burned-out
die leiden tot
sociaal- emotionele problematiek
thuis en/of op school