Lezer-gamen met VAKT-fun

een zomerweek voor kinderen die vast zijn gelopen bij lees- en spellingtaken

maandag 20 mei t/m vrijdag 24 augustus van 11.00 uur tot 16.00 uur

De belangrijkste oorzaak van lees- en spellnigproblemen is de Klank- Letter-Koppeling. Indeze week leren de kinderen het Nederlandse klank- en Lettersysteem en maken we een logische ordening van letters en klanken.

 

Uw kind en lezen

Zijn leestaken frustrerend voor uw kind terwijl er sprake is van normale of hoge begaafdheid? Is daardoor inmiddels onzekerheid en faalangst ontstaan?

Coderen en decoderen van onlogische koppelingen

Grote kans dat uw kind behoefte heeft aan uitleg over coderen en decoderen. Coderen is het koppelen van letters aan klanken (schrijven, spellen) en decoderen is het koppelen van klanken aan letters (lezen). De manier waarop de klanken en letters gekoppeld moeten worden is helaas heel onlogisch in de Nederlandse taal. Kinderen die voortdurend deze onlogica ervaren, zonder te weten waar het vandaan komt, worden onzeker. Als hen deze onlogica niet wordt uitgelegd kan dat leiden tot een idee over zichzelf dat ze wel dom zullen zijn omdat ze het niet begrijpen. Het is daarom essentieel voor deze leerlingen om hun onbewuste waarnemingen bewust te kunnen maken en in te zetten.

Logisch ordenen

Via de zogenoemde VAKT-fun methode krijgt uw kind stap voor stap inzicht in het klank- en lettersysteem  en leert het spelenderwijs om letters en klanken logisch te ordenen. Daarmee leren ze de juiste koppelingen te maken, te begrijpen en in te slijpen.  Zo zal het lezen uiteindelijk veel minder energie en inspanning vragen en staat niets het leesplezier meer in de weg. Het zelfvertrouwen van uw kind zal hierdoor ook een ‘positieve boost’ krijgen.

Best practice

Logopediste en leerkracht Nanda Klop en orthopedagoge Marjan Klippel ontwikkelden samen de VAKT-fun methodiek, waarbij behalve de letters ook de klanken staan. Zij hebben dertig jaar ervaring met de begeleiding van kinderen die (ernstige) lees- en spellingproblemen ervaren op school.

Met VAKT-fun wordt lezen logisch en leuk!

Meld uw kind dus aan voor een week lezer-gamen met VAKT-fun in de meivakantie!

 

aanmelden via https://bit.ly/2HaH8bX

 

Data: 20 t/m 24 augustus

Logopedist/leerkracht: Nanda Klop

Plaats: De Leesvlinder, Zaandam

Voor: maximaal 6 leerlingen met (ernstige) leesproblemen die zonder duidelijke uitleg de klank-letterkoppelingen niet effectief in kunnen slijpen

Programma:

Vooraf individueel: Kennismaking en een VAKT-fun onderzoek van de klank-letter-oefening

Dagindeling:

11-11.45         instructie en spel/doe-oefening

11.45-12.15    pauze-spel maken

12.15-13.00    herhaling – spel/doe-oefening - instructie

13.00-14.00    lunch

14.00-14.45    herhaling - spel/doe-oefening - instructie

14.45-15.15    pauze-spel afmaken en spelen

15.15-16.00    herhaling - spel/doe-oefeningen


Meld snel aan!

zomerweek Lezergamen

20 tot/met 24 augustus 2018

 

link naar het aanmeldingsformulier:

https://bit.ly/2HaH8bX