Ayres, A. (2002), Bausteine der kindlichen Entwicklung. Berlin: Springer.

Baars, E. (red. 2005). Goede Zorg. Ethische en methodische aspecten. Zeist: Christofoor.

Bosman, A. M. T. (2000). Lezen en Spellen volgens het Fonologische Coherentiemodel.

Bosman, A. M. T. (2008). Pedagogische Wetenschap, Koorddansen tussen Kunst en Kunde.

Coster, F.W. (2001). Behavioural Problems in Children with Specific Language Impairments. Dissertatie. Groningen: Stichting Kinderstudies.

Grossen, B. (1997). A Synthesis of Research on Reading from the National Institute of Child Health and Human Development. Oregon: University of Oregon.

Holzapfel, W. (1997). Kinderen met ontwikkelingsproblemen. Zeist: Vrij Geestesleven.

Houtveen, T., Kuipers, J. & Vernooy, K. (2005). Meer kansen voor kinderen. Evaluatie van het project Leesimpuls Speciaal Basisonderwijs. Utrecht: Universiteit Utrecht/Onderwijskunde/ICO-ISOR.

Huizenga, T., Schukking, P. (red. 2000). De bronnen van het leren, een visie op het onderwijs aan 6-12 jarigen. Driebergen: Bond van Vrije Scholen.

IDA: The International Dyslexia Association (2007). Framework for Informed Reading and Language Instruction Matrix of Multisensory Structured Language Programs.

Inspectie van het onderwijs (2006). De staat van het Onderwijs. Onderwijsverslag 2004/2005. Utrecht: Inspectie van het onderwijs

Inspectie van het onderwijs (2008). De staat van het Onderwijs. Onderwijsverslag 2006/2007. Utrecht: Inspectie van het onderwijs.

Kleijnen, R., Bosman, A., Jong, P. de, Henneman, K., Pasman, P., Paternotte, A., Ruijsenaars, A., Bos, K.P. van den, Leij, A. van der, Verhoeven, L., Wijnen, F. (2008). Dyslexie, Diagnose en behandeling van dyslexie, Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN). Bilthoven: Stichting Dyslexie Nederland.

Klippel, M., Klop, N. (2007). Basismap VAKT-fun klinkers. Koog aan de Zaan, uitgeverij De Leesvlinder

Klippel, M., Klop, N. (2007). Basismap VAKT-fun medeklinkers. Koog aan de Zaan, uitgeverij De Leesvlinder

Leij, A. van der (1993). In: Struiksma, A., Van der Leij, A., & Vieijra, J. (1997). Diagnostiek van Technisch Lezen en Aanvankelijk Spellen. Amsterdam: VU Uitgeverij.

National Reading Panel (2006). Teaching Children to Read; findings and Determinations

Gentry J.R. Breaking the Code (2004). Hoofdstuk 3.

Pressley, M. (1998). Reading instruction that works: The case for balanced teaching.

New York: Guilford Press.

Reitsma, P. (1995). Schrift in gebruik: Oratie Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam: Paedologisch Instituut.

Schoorel, E. (2004). De eerste zeven jaar, kinderfysiologie. Zeist: Uitgeverij Christofoor.

Snow, C., Burns, M. & Griffin, P. (1998). Preventing Reading Difficulties in Young Children. Washington DC: National Academy Press.

Swanborn, P.G. (1999). Evalueren. Het ontwerpen, begeleiden en evalueren van interventies: een methodische basis voor evaluatieonderzoek. Amsterdam: Boom.

Steiner, R. (2006). Menskunde innerlijk vernieuwd. Voordrachten over Pedagogie, september 1920. Amsterdam: Pentagon.

Torgesen, J. (2004). Lessons Learned from Research on Interventions for Students Who Have Difficulty Learning to Read. In: McCardle, P., Chhabra, V. (2004). The Voice of Evidence in Reading Research. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

Vernooy, K. (2009). Lezen stopt nooit ! Lectorale intreerede bij de installatie

als lector ‘Doorlopende leerlijnen: Effectief taal- en leesonderwijs’. Hengelo (O): Hogeschool Edith Stein, Onderwijs Centrum Twente en Expertis Onderwijsadviseurs.

Vonk, Y. (2003). Handleiding Spreekbeeld. Veenendaal: PrimaMedia.

Vries, A. de (2005). Onderzoek in eigen werk. Delft: Uitgeverij Eburon.

Welle, M.E. (2003). Aanvankelijk lezen, multisensorieel of niet? Leren lezen met al je zintuigen. Afstudeerscriptie Orthopedagogiek, Universiteit Utrecht.

Wentink, H., Verhoeven, L. (2005). Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Yperen, T. A. van, Veerman, J. W. (2006), Zicht op effectiviteit, Bronnenboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg, Utrecht: NIZW.