studenten van de opleidingen logopedie, orthopedagogiek, pedagogiek of PABO, met speciale belangstelling voor de diepere lagen onder het leesonderwijs zijn welkom om voor hun eindonderzoek (een deel van) de werking van ons programma te toesten in de praktijk.