VAKT-fun

basismappen

VAKT-fun legt een fundament

De vele verschillende ervaringen, spelletjes en oefeningen geven plezier. Ze leggen een stevig fundament om sneller en beter te lezen en te spellen. Dat is wat de 'fun' in VAKT-fun betekent.

VAKT-fun zet het gebruik van mondbeelden centraal
Voor alle klanken maakt je mond een beweging die speciaal bij die klank hoort. Met VAKT-fun leer je leerlingen om te kijken naar en te voelen hoe hun mond de klanken maakt. Je leert hen van elke klank of klankgroep de mondstanden en de bijbehorende letters.

Van elke mondstand die we gebruiken om klanken te kunnen maken is een plaatje gemaakt. Deze plaatjes worden op verschillende manieren ingezet bij oefeningen en spelletjes. Zo worden de mondstanden en klanken aan de schrijfbeweging en de letters gekoppeld terwijl er gespeeld wordt.


VAKT-fun heeft een logische opbouw
Bij VAKT-fun krijgen alle letters een eigen plek. Gedurende de behandeling wordt een klinkerschema en een medeklinkerschema opgebouwd. De schema's ontstaan vanuit een logica die allereerst ervaren wordt. De vragen die daardoor ontstaan worden besproken en uitgewerkt. Zo kan uiteindelijk de logica ook worden verwoord. Op dat punt is er sprake van inzicht en begrip.


VAKT-fun geeft expliciete uitleg
Zoals hierboven uitgelegd staat zorgt VAKT-fun ervoor dat alle letters een eigen plek hebben in een schema. In de schema's heeft elke letter een eigen plek. Bij elke letter hoort het mondbeeld van een klank. Zo ontstaat overzicht in en begrip van de veelheid aan informatie die op leerlingen afkomt tijdens het lees- en spellingonderwijs. Hun verwarring neemt daardoor af. De onlogica kan uitgelegd en begrepen worden. En wat goed is begrepen kan makkelijker en met meer motivatie herhaald worden. Dat helpt om uiteindelijk tot een geautomatiseerde Klank-Teken-Koppeling (KTK) te komen!


VAKT-fun geeft inzicht en plezier
Wanneer het inzicht en begrip voor de KTK is ontstaan volgt het automatiseren. VAKT-fun biedt oefeningen en spelvormen die ook meegegeven kunnen worden om de herhaling thuis voort te zetten. Voor elke klank zijn er diverse oefeningen, spelvormen en maaklessen. Ze hebben een uitdagende vorm. Bij nader inzien blijken ze steeds zo logisch opgebouwd te zijn dat de leerlingen alle oefeningen steeds weer ''gewoon'' aan blijken te kunnen. Het knutselmateriaal waarmee kinderen een eigen kwartet kunnen maken is daarvan een goed voorbeeld. Dat gebeurt meestal met veel plezier, terwijl er toch vele woorden geschreven worden voordat het kwartet klaar is. Maar de beloning is natuurlijk: Kwartetten met je eigen kwartet! Dat is nog eens spelend leren!!


VAKT-fun legt een fundament
De vele verschillende oefeningen geven een stevig fundament om sneller en beter te leren lezen en spellen. Daardoor gaan zowel het leesniveau als het leesbegrip en de spelling vooruit. Omdat de manier waarop je dit aan kunt pakken met VAKT-fun zo verrassend is, blijven leerlingen gemotiveerd om te leren lezen en spellen!

De Leesvlinder wil VAKT-fun bekend maken in de hoop dat bij vele kinderen de faalangst en frustratie voorkomen kan worden. Omdat decoderen de bottle-neck is bij goed leren lezen en spellen willen we met de expliciete en multisensorische oefeningen bijdragen aan een geautomatiseerde klank-letter-koppeling voor alle leerlingen.

 

 

 

V isueel
A uditief
K inesthetisch
T actiel

fun damenteel
fun