Wie zijn wij:

Twee professionals die op eigentijdse en eigen-wijze hun gespecialiseerde kennis en ervaring bundelen. We bieden behandelingen voor ernstige of complexe lees- en spellingsproblemen waarin de orthopedagogiek en de logopedie op elkaar zijn afgestemd, elkaar ondersteunen en elkaar versterken. We hebben ons gezamenlijk gespecialiseerd en hebben ruime ervaring in de begeleiding van een moeizame lees- en spellingsontwikkeling bij leerlingen uit het basisonderwijs (BAO), het speciaal basisonderwijs (SBO), het speciaal voorgezet onderwijs (SVO) en met volwassen analfabeten en tweede taal-verwervers.

Marjan Klippel werkte in het basisonderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs als leerkracht, remedial teacher, leerling-begeleidster en orthopedagoge.
Daarnaast doceerde ze aan de opleiding tot Remedial Teacher van de Hogeschool Windesheim.
Ze studeerde neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Nanda Klop werkte in het basisonderwijs en het speciaal basis- en voortgezet onderwijs als logopediste/leerkracht.
Daarnaast had ze ruim 30 jaar een eigen logopedie(groeps)praktijk waar ze individuele en groepsbehandelingen gaf aan jongeren en volwassenen die niet vanzelf tot automatisch lezen komen. Met ingang van 2018 werkt ze in Zaandam als docent en coach bij De Leesvlinder.

Samen met Marjan onderzoekt ze al vanaf 1986 de meest effectieve manier om kinderen vanaf 8 jaar en (jong)volwassenen alsnog te leren lezen. De VAKT-fun methodiek die ze daarvoor hebben ontwikkeld, spreekt ieders ontwikkelingskrachten aan op gebied van doen, denken en voelen. Dat maakt voor iedereen het leren lezen mogelijk. De individuele mogelijkheden staan altijd centraal. Dat geeft ook de kinderen met vaak langdurige en ernstige leesproblemen weer vertrouwen in zichzelf.

Naast de ontwikkeling van de basismappen voor de klinkers en de medeklinkers ontwikkelden ze een unieke set leermiddelen om de inzet van mondbeelden te integreren in het leesonderwijs. En er komen in de komende jaren nog meer nieuwe ontwikkelingen!